Landers Kraft & Ljusteknik AB förlänger samarbetet ett år till. Vi tackar för förtroendet och är mycket tacksamma för det stöd vi fått. Vi hoppas på ett givande år!

Förlängt samarbete.