Vi är mycket glada att presentera nyheten att Landers kraft och Ljusteknik väljer att förlänga samarbetet och stötta oss även i år. De är företagsledande inom Kraft och Ljusteknik. Läs mer här:
http://www.kraftochljusteknik.se/

Förlängt samarbete.